Als u uw kind wil aanmelden kan dit door het aanmeldingsformulier in te vullen en per post of e-mail naar mij op te sturen. De contactgegevens zijn te vinden bij contact. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden: aanmeldingsformulier.

Kinderen en jongeren worden aangemeld door hun ouders of verzorgers. Jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zichzelf aanmelden.

Indien ouders gescheiden zijn is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig voor het onderzoeken en/of behandelen van hun kind. U kunt hiervoor het volgende formulier downloaden: formulier toestemmingsverklaring. Zonder deze toestemming kan ik helaas uw kind niet in behandeling nemen. Neem alstublieft dit ondertekende formulier mee naar het intakegesprek.

Voor het eerste gesprek is het aan te raden om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding door de gemeente. Deze praktijk heeft een raamovereenkomst afgesloten met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Vergoedingen vanuit de gemeente worden geregeld door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Om er zeker van te zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u voor het eerste gesprek contact opnemen met het CJG. 

Na de aanmelding

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Het intakegesprek zal zo spoedig mogelijk worden ingepland. Er wordt naar gestreefd dit binnen een week na aanvraag te plannen. Het doel van het intakegesprek is de reden van aanmelding zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Ik voer het intakegesprek het liefst met beide ouders. De aanwezigheid van het kind bij het intakegesprek is afhankelijk van zijn of haar leeftijd. Ik zal u vooral veel laten vertellen en vragen aan u stellen om zoveel mogelijk relevante informatie over uw kind te verkrijgen.

Het intakegesprek is een wederzijdse kennismaking en daarom breng ik daarvoor geen kosten in rekening. Ik vind het namelijk belangrijk dat het voor u goed voelt als ik met uw kind ga werken. Daarbij kan ik na het intakegesprek aangeven of ik de juiste persoon ben om u en uw kind te helpen met de aangegeven problemen.

Wanneer samen besloten wordt met onderzoek en/of behandeling te beginnen zal ik u vragen een zorgovereenkomst te tekenen. In deze zorgovereenkomst staat dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en tarievenlijst en hiermee akkoord gaat. Daarbij staat ook dat u geïnformeerd bent dat, indien u gescheiden bent en het ouderlijk gezag deelt met uw ex-partner, er schriftelijk toestemming van beiden ouders nodig is. Voor meer informatie over wat voor onderzoeken en welke behandelingen ik aanbied; zie onderzoek en behandeling.