Psychologisch onderzoek kan op vele gebieden verheldering geven, zoals op sociaal-emotioneel gebied en functioneren op school. Doel van psychologisch onderzoek is te achterhalen wat de aanleiding van disfunctioneel gedrag is en te kijken wat de ontplooiingsmogelijkheden van het kind zijn. Na het uitvoeren van het psychologisch onderzoek vindt het adviesgesprek plaats met ouders/verzorgers en soms ook het kind of de jongere zelf. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken. Het psychologisch onderzoek wordt uitgewerkt in een rapportage waar u een exemplaar van krijgt. De rapportage bevat adviezen om de ontwikkeling van uw kind te kunnen bevorderen. Daarnaast wordt in het gesprek een advies gegeven over een mogelijk behandeltraject. Samen met u als ouder/verzorger bespreek ik of een behandeling nodig is.

Ik hecht er veel waarde aan om een veilige en positieve sfeer te creƫren, waarin ieder kind zichzelf kan zijn en waarheidsgetrouwe resultaten behaald worden. Daarnaast breng ik het op een speelse manier, zodat het kind zo min mogelijk het gevoel heeft getest te worden.

Persoonlijkheidsonderzoek

Kan uw kind moeilijk vrienden maken? Gedraagt uw kind zich te jong of te oud in vergelijking met leeftijdsgenoten? Heeft uw kind emotionele problemen? In deze gevallen kan een persoonlijkheidsonderzoek uitkomst bieden. Met persoonlijkheidsonderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind op sociaal en emotioneel gebied. Dit gebeurt door middel van het afnemen van testen, vragenlijsten en spelobservatie.

Schoolobservatie

Is uw kind erg druk in de klas? Lijkt uw kind niet goed te kunnen concentreren in de klas? Bij een schoolobservatie wordt gekeken naar hoe uw kind zich opstelt in de klas, naar concentratievermogen en naar de interactie met leeftijdsgenoten en de leerkracht.