Elk kind is uniek en heeft recht op een behandeling die precies aansluit bij diens behoeften. Dit betekent dat ik voor elk kind een behandeling op maat maak. Hierbij gebruik ik elementen van verschillende therapeutische methoden. De belangrijkste zijn speltherapie en cognitieve gedragstherapie. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze methoden. Om een behandeling samen te stellen die zo goed mogelijk bij uw kind aansluit, gebruik ik de eerste 2 á 3 sessies voornamelijk voor beeldvorming. Naast behandeling van kinderen bied ik ook ouder- en leerkrachtbegeleiding.

Gedurende de behandeling van uw kind zullen ook regelmatig oudergesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken vindt de terugkoppeling van de behandeling plaats, zodat u als ouder/verzorger weet hoe de laatste sessies zijn verlopen. Er is ook tijd om aandacht te besteden aan eventuele vragen en/of moeilijkheden die u als ouder ervaart.

Speltherapie

Bij speltherapie maak je gebruik van de natuurlijk manier waarop kinderen communiceren, via spel. Het spel van een kind laat zien wat hem/haar bezighoudt. Door te spelen kan een kind de wereld ontdekken en veel oefenen met allerlei soorten gedragingen. Met speltherapie neemt het kind je mee in zijn of haar innerlijke belevingswereld en laat je zien wat hem/haar dwars zit. Praten over problemen kan erg confronterend zijn; in spel kan een kind traumatische of vervelende dingen uitspelen en verwerken. Misschien herkent u het wel? Kinderen spelen uit zichzelf thema’s en verhalen elke keer opnieuw totdat ze er ineens genoeg van hebben. Dit herhalen is een natuurlijke manier van kinderen om dingen te verwerken. Het kind mag zelf materiaal uitzoeken om mee te spelen en leert onder begeleiding van mij over emoties, problemen en oplossingen. Door als psycholoog te volgen, begeleiden en begrenzen kan het kind optimaal oefenen met nieuw gedrag. Volledige acceptatie van het kind staat daarbij centraal, waardoor het kind zich vrij kan voelen om zichzelf te laten zien.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om de invloed die gedachten op gedrag hebben. Iedereen heeft de hele dag door allerlei gedachten. Een kind kan negatieve gedachten hebben zoals ‘ik kan het niet’, ‘niemand vind mij aardig’, ‘ik durf de juf niet om hulp te vragen’. Dit heeft een negatieve invloed op zijn of haar zelfvertrouwen. Met cognitieve gedragstherapie identificeer ik samen met het kind de gedachten die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld angst, boosheid, onzekerheid en faalangst. Dit soort gedachten worden ook wel ‘niet-helpende gedachten’ genoemd. Als deze gedachten geïdentificeerd zijn bedenk ik samen met het kind meer positieve gedachten, de zogenaamde ‘helpende gedachten’. Voorbeelden hiervan zijn: ‘ik kan het wel’, ‘iedereen maakt wel eens een fout’, ‘als het niet lukt weet ik dat ik mijn best gedaan heb’. Door deze niet-helpende gedachten om te buigen naar helpende gedachten zal ook het gedrag in de goede richting veranderen. Meer helpende gedachten zullen ervoor zorgen dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt en beter kan omgaan met vervelende situaties.

Kinderen krijgen kleine opdrachten mee naar huis om deze nieuwe gedachten te oefenen. Deze vorm van therapie is met name geschikt om te werken aan het zelfvertrouwen, angsten, boosheid en faalangst. Het is ook geschikt om kinderen te leren op hun beurt te wachten, te overleggen en beter te leren luisteren.

Ouder- en/of leerkrachtbegeleiding

Naast de behandeling van kinderen en jongeren is ouder- en/of leerkrachtbegeleiding mogelijk. Met concrete handelingsadviezen sta ik ouders en leerkrachten bij, zodat het kind of de jongere zich optimaal kan ontwikkelen.